آرشیو

  • 29/مهر/1392 - 07:55
    برخی از فرمایشات حضرت امام خمینی «ره» درباره بسیج عبارت است از:
    1- بسیج را تجلی وحدت و یکپارچگی آحاد مردم می‌دانستند و یادآور می‌شدند که هدف همه امامان معصوم ایجاد وحدت و یکپارچگی در میان ملت مسلمان بوده است و فرموده‌اند: «ائمه ما با دید الهی می‌خواستند که این ملت‌ها را با هم بسیج و یکپارچه کنند تا آسیب پذیر نباشند».
    2- از بسیج به‌عنوان راهي براي دفاع از کیان انقلاب و اسلام یاد می‌کرده‌اند.

پیوندهای تصویری